[Kiến Tập] Shipper Vs Công Ước Solas & Khai Báo VGM

Sắp tới, dự là sẽ có thông tư cụ thể quy định về việc áp dụng Công ước SOLAS & khai báo VGM tại Việt Nam khi mà Cục Hàng hải VN đang lấy ý kiến các cơ quan Cảng vụ, doanh nghiệp/ đại lý vận tải biển về dự thảo Thông tư quy định về … More [Kiến Tập] Shipper Vs Công Ước Solas & Khai Báo VGM

[Kiến Tập] Ghi Chú Received For Shipment, Shipped On Board, Clean On Board Trên Vận Đơn Đường Biển

Có 3 thuật ngữ thường thể hiện trên vận đơn đường biển (Bill of Lading) – Received for shipment (đã nhận hàng để xếp) – Shipped/ Laden on board (đã xếp hàng lên tàu) – Clean on board (hàng đã xếp lên tàu, không có ghi chú của người vận chuyển về tình trạng xấu … More [Kiến Tập] Ghi Chú Received For Shipment, Shipped On Board, Clean On Board Trên Vận Đơn Đường Biển

[Kiến Tập] Công Ước SOLAS & Khai Báo VGM

1 số từ viết tắt SOLAS (the Safety of Life at Sea convention): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển có hiệu lực vào ngày 25/05/1980 Mục đích chủ yếu của Công ước SOLAS là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, trang bị và khai thác tàu để bảo … More [Kiến Tập] Công Ước SOLAS & Khai Báo VGM

[Kiến Tập] Phí Lưu Bãi (Demurrage) & Lưu Vỏ (Detention) Có Được Áp Dụng Cho Những Lô Hàng Lẻ (LCL) Không?

Phí lưu bãi (demurrage) và lưu vỏ (detention) được tính cho chủ hàng khi hãng tàu cho chủ hàng mượn Container trong một khoảng thời gian nhất định đến khi chủ hàng trả lại Container đó về bãi. Trong khoảng thời gian đó, khi Container vẫn đang thuộc sự kiểm soát của chủ hàng, thì … More [Kiến Tập] Phí Lưu Bãi (Demurrage) & Lưu Vỏ (Detention) Có Được Áp Dụng Cho Những Lô Hàng Lẻ (LCL) Không?